Preteklost

Preteklost se da izbrisati, bodočnosti pa ne moreš ubežati.