Veselje veselje

Kadar se pojavi veselje mu moramo odpreti vrata in okna, ker nikoli ne pride ob nepravem času.