Objave po ključnih besedah: PreteklostPreteklost

Preteklost se da izbrisati, bodočnosti pa ne moreš ubežati.

Preteklost

Pusti preteklost za sabo, tudi ona je že pustila tebe!