Mujo na bolšjaku

Mujo na bolšjaku prodaja ojačevalec.

Pokliče ga Janez in vpraša: »Koliko je močan?«

Mujo: »Pa, jako je to, vrlo je močan.«

Kupec:» Ne, ne; sprašujem, koliko vaten je?«

Mujo:»Neverovaten.« fakoff