Zberemo se vsi

Za božič zberemo se vsi
v okviru vse družine,
ker praznik ta v nas tke vezi
topline in bližine.

Ljubezen z vami naj živi,
nikdar naj ne premine!