Želje vaše sreče

Že med staro šaro šlo je leto staro,
novo pa vse mladostno se smehlja nam radostno

in obeta sreče polne koše, polne vreče.
Naj izpolni vse želje, ki želi si jih vaše srce.