Videnje

Sodnik vpraša pričo na sodišču: ”Ste vi obtoženca res videli v gostilni?”

”Seveda sem ga videl” In to dvojno, dvakrat” naumnčist