Študent vs. Profesor

Profesor in študent se srečata na univerzi v stranišču pred pisoarji.

Študent se oglasi: ” Ali ni lepo, da tu stojiva kot dva moška in ne kot profesor in študent”

Profesor odgovori: ”Lepo lepo, ampak vi ste spet potegnili  ta kratkega” še bl veseu