Učiteljska prevara

Študent je na izpitu. “Nisem ravno zadovoljen z vašim znanjem, zato izpita danes niste opravili,” reče profesor študentu. Študent mu odgovori:

“Gospod profesor, naj vas opozorim, da ste ravno pred tem, da zagrešite prevaro.”

Profesor začudeno pogleda študenta in vpraša: “Kako je to možno?”

Študent mu pojasni:”Po kazenskem zakoniku zagreši prevaro tisti, ki izrabi neznanje drugega z namenom da mu škoduje.”