Študentski loto

“Za tukajšnjo fakulteto vaši rezultati ne zadostujejo” reče profesor,” toda na vašem mestu bi poskusil pri lotu.”
“Kako to mislite?”

“No, od 39 izpitnih vprašanj ste na 7 odgovorili pravilno.”