Razočarani

Skrivnost razočaranih je v tem, da imajo dovolj prostega časa, da razmišljajo o tem ali so srečni ali ne.