Policista in elektrika

Policista sta prečkala železniško progo.

Eden od njiju je na električni žici videl ptico in vprašal kolega:

‘Zakaj elektrika ne ubije tega ptiča?’

‘Saj elektrike ni več v žici. Malo prej je mimo peljal vlak, ki jo je odvlekel s seboj.

Potrebuje jo, ker je priključen na žice.’