Policijska konjeniška enota

V policijski konjeniški enoti so dobili dva nova konja, v službo pa so sprejeli tudi dva nova policista konjenika.

Za vsakega je bil en konj.

‘Označiva si konje, da jih ne bova zamenjala!’ predlaga prvi.

‘Se strinjam’ reče drugi. ‘Jaz bi mu kar odrezal rep.’

In res. Oba odrežeta repe. In kako jih bosta sedaj ločila med seboj.

‘Odreživa jima grivo!’ predlaga prvi. In res. Oba odrežeta žimo. In kako jih bosta sedaj ločila?’

‘Veš kaj, reče drugi, ‘brez zveze da komplicirava. ‘Tvoj je bel, moj pa rjav konj.’