Molk NI zlato

Molk je zlato, ampak od tega ni še noben obogatel.