Kapetan in mujo

Kapetan razlaga vojakom pojem asociacije… Vzame iz žepa robček in maha z njim…

Kapetan: Janezu! Na šta ti pomisliš, kad ja mašem maramicom…?

Janez.: Na rastanak, druže kapetane. Mama mi maše maramicom a ja odlazim,…ja se poslavljam,…

Kapetan: Odlično. Asociacija je rastanak…

Stevo, na šta ti pomisliš, kad ja mašem maramicom…?

Stevo: Na ples, druže kapetane. Mi plešemo kolo, izvadimo maramice i mašemo njima…

Kapetan: Odlično. U tom je slučaju asociacija ples.

Mujo, na šta ti pomisliš, kad ja mašem maramicom…?

Mujo: Na pičku, druže kapetane, na pičku.

Kapetan: Pa kako možeš da pomisliš na pičku kad ja mašem maramicom…!??!!

Mujo: Pa mašete vi maramicom il’ ne mašete, ja stalno mislim na pičku.