Čakanje

Najboljše stvari in dogodki so tisti, na katere moramo čakati. še bl veseu