Znova novo leto prihaja

Znova novo leto k nam prihaja,

Da več zadovoljstva, ki naj traja,

Radosti, miru, obilja, sreče,

Amorjevih puščic sladkih ljubezni,

Vedrih in uspešnih dni veliko

ob sožitju z evrovo obliko!