Živalske šale Žaba

V nekem laboratoriju so delali vse možne poskuse z žabami.

Pa najprej zdravi žabi rečejo:

“Skoči!”

In žaba skoči.

Nato žabi odrežejo nogo in rečejo:

“Skoči!”

A žaba se ne premakne.

Pa zapiše asistent v dnevnik:

“Če žabi odrežeš nogo postane gluha…”