Žene se dijele

Žene se dijele u pet skupina:

1. Nevina – ne da nikome.

2. Djevojka – da samo dečku.

3. Žena – da samo mužu i ljubavniku.

4. Kurva – da svima.

5. Prokleta kurva – da svima, samo meni ne!