Vrjela sem ti

Vedno govoril si mi,
da rad me imaš.
Verjela sem ti,
ampak sedaj ugotovila,
da si mi lagal …