Miški

Šetata miški po pločniku in pred njiju kar naenkrat uleti velik mačkon.

Ena od mišk besno zalaja in mačkon itak rep med noge in gasa proč…

Pa se lajajoča miška obrne k drugi in ji reče:

A, tastara, si videla kako nama je prav prišlo znanje tujih jezikov brawo