Dala si nam vse

Kot žena, kot mami si dala nam vse

hvaležnosti polno je naše srce!