V življenju sta dve stvari

V življenju ljubim dve stvari. Tebe in življenje.

Tebe zato, ker mi daješ življenje, življenje zato, ker mi je dalo tebe.