Uspeh

“Uspeh ti pravzaprav daje svobodo poraza, po katerem spet poskusiš.”