Objave po ključnih besedah: Poklicni vicPoklicni vic

Prvi reče: »Najlažje je operirati računovodje. Odpreš jih in vse v njih je oštevilčeno.«

Drugi pravi: »Jaz pa mislim, da je najlažje operirati knjižničarje. Odpreš jih in vse v njih je v abecednem vrstnem redu.«

Oglasi se tretji: »Jaz pa rad operiram električarje. Odpreš jih in vse v njih je označeno z barvami.« Preberi več