Srečen

Srečen je tisti, ki zna živeti z majhnimi željami in vidi v njih veselje  lupčeka