Sreča

Ljudje smo naravna bitja, kakor vse živo v vesolju. Imamo energijo in nadnaravne moči katerih se velikokrat ne zavedamo.

Lahko se primerjamo s cvetlicami.

V kolikor imajo slabe pogoje za življenje, rast, sušo, jih napadajo škodljivci, vremenski vplivi… se posušijo in ne uspevajo dobro. Vendar ne propadejo! Se borijo!

Ampak ko ustvarimo spet dobre razmere in pogoje za življenje zacvetijo  še lepše, veličastnejše lupčeka

Tako je tudi z nami. Potrebujemo ljubezen, druženje, povezanost, delo… z vsem ostalim svetom in sferami.

Prej bomo dojeli, da se sreče ne da kupiti, da je ta v drobcenih stvareh, ki jih velikokrat spregledamo, prej nas bo le ta obiskala.

V življenju je potrebna vztrajnost, poštenost, strpnost in pozitivna naravnanost.

Imejmo radi sebe in vse okoli nas rada imam