Srce je bogastvo

Srce je bogastvo, ki se ne prodaja

in ne kupuje, marveč daruje.

Daroval sem ga osebi, ki je čudovita kot vrtnica,

lepa kot cvetlica in

zato mi bo zavedno ostala v spominu!