Prijazna soseda

Sosedi se pogovarjata: “Kmalu bomo stanovali v lepšem okolju!” se je pohvalila prva.

“In mi v mirnejšem okolju!” je rekla druga.

“Ah, torej se boste tudi vi preselili?”

“Ne, mi ostanemo tukaj!”