Pri pouku

Učiteljica pri naravoslovju:

No Buček, koliko kosti imaš v telesu?

On: Najmanj dva tisoč petsto.

Učiteljica: Zakaj pa me nisi včeraj poslušal pri pouku, ko sem

razložila, da je v človeškem telesu dvesto kosti.

Buček: Saj sem! Ampak danes zjutraj sem jedel sardine.