Pogum in strah

Sposobni smo poguma in strahu, velikodušja in sebičnosti, ranljivosti in moči. Te stvari ne izbrišejo druga druge, marveč oblikujejo poln obseg moči in odziva na življenje lupčeka