Nuna upokojitev

Kdaj odide nuna v pokoj ?

Ko neha verjeti v boga veseu