Nikar ne dvomi

Dvomi, da so zvezde ogenj,

dvomi, da se sonce giblje,

dvomi, da je resnica laž,

toda nikar ne dvomi,

da si s tabo želim biti jaz!