Največja streha na svetu

Učiteljica v šoli sprašuje učence, katera streha je največja na svetu.

Vsi modro molčijo, samo Janezek dvigne roko:

– spalna srajca.-

??!?

– Pokriva dve mlekarni eno plinarno in eno nočno zabavišče.