Najbolje oblečen Afričan

Kako je ime najbolj oblečenemu afričanu?

Mabundo Nagumbe

Kako pa je ime soprogi?!?

Majakno Nanete hudiček