Moč odpuščanja

Naj praznik obudi željo po duhu, polnem vsakdanu,

ki se bo odslikoval v lepih in iskrenih

medsebojnih odnosih, v razumevanju, spoštovanju

in v moči odpuščanja. Srečno novo leto.