Mali in veliki spermij

Pogovarjata se veliki in mali spermij: Kaj je bit našega obstoja?
Veliki spermij razlaga:
Vsa umetnost je v plavanju, moraš hitro plavati in biti najhitrejši, potem boš videl eno črno točko. To je jajčna postaja. Z vso hitrostjo udariš vanjo, jo prebiješ in tu se naše poslanstvo konča!
In tako nekega dne mali spermij plava kot nor, hoče biti najhitrejši, ko opazi črno točko in se z vso hitrostjo zaleti vanjo, odbije se od nje, ponovno se zaleti in zopet se odbije.
Popi*di, postavi se pred črno točko in jezen vpraša:
A si ti jajčna postaja?
Zasliši odgovor:
Ne, jaz sem karies na šestici!