Maja pri zdravniku

Dober dan, gospod doktor!

Zdravnik: Dober dan, kar slecite se…

Maja: Kam lahko odložim obleko?

Zdravnik: Kar sem, poleg moje jo dajte  hudiček