Ljubezenski lep verz

So lepe stezice,
a najlepša je ta,

ki vodi do tebe,

kjer si ti doma.