Ljubezenska struna

Ljubezen je kot struna violine,

zadrhti in izgine,

pusti pa le spomine.