Mama in ljubeč oče

Ljubezen mame ob ljubečem očetu

je nekaj najmogočnejšega na svetu

kar je lahko ponujeno svojim otrokom!