Lep verz za novo leto


Vzemi malo iz razuma in malo iz srca,
vsemu skupaj dodaj kanček prijaznosti in
položi to bližnjemu v premislek in v srce.
Recept za srečo v novem letu ti podarja tvoj/tvoja _

Saj za nov’ let’ ne vem, kaj prinesu bo,
zdrav, vesel in srečen ga poglej,
ob letu povedat mi prit’, kak’ dobro je b’lo.