Lep hrvaški verz

Kako je tužno, čini mi se, što čovek nije bivao svestan svojih najlepših trenutaka u životu