Kokice

Gorenc pele dekle v kino. Med gledanjem filma gricka kokice, ki jih je prej nabavu zase. Dekle ga vpraša: Ali so dobre kokice?

Gorenc odvrne: Odlično! Škoda, da jih nisi kupila tudi ti dude