Janezek in razvedrilo


Janezek, kje imaš spričevalo? vpraša oče. Janezek:

Posodil sem ga Petru, da bo z njim prestrašil očeta.