Izhod iz recesije

Nemec, Italijan in Grk pridejo pred Vsemogočnega Boga.

Nemec: “Kdaj bomo mi prišli iz recesije?” Bog: “Čez 40 let!”

Nemec prične jokati in reče: “Tega jaz ne bom dočakal.”

Italijan: “Kdaj bomo pa mi prišli iz recesije?” Bog: “Čez 60 let!”
Italijan prične jokati in reče: “To bom prav težko dočakal.”

Grk: “Kdaj bomo mi prišli iz recesije?” “Bog prične jokati in Grk ga vpraša: “Zakaj jočeš?”
Bog: “Zato, ker jaz tega ne bom dočakal.”