Gorenjska čokolada

Gorenjec se je oženil in da bi razveselil soprogo, kupi veliko čokolado.

Zvečer jo pazljivo razpakira, odlomi kocko in jo da ženi, ostalo pa lepo zapakira in pravi:

“Tako, to bova pa dala otrokom.”

“Ampak dragi, saj nimava otrok!”

“Jih bova že še imela…