Golobi kot politiki

Upokojenca sta krmila golobe in eden se oglasi:

“Golobi so kot politiki!”

“Kako to misliš?”

“Ko so spodaj, ti jedo iz roke, ko pa so zgoraj, serjejo po tebi!”