Delo

Bolj kot delo, ki smo ga opravili, nas utruja delo, ki ga še nismo.