Čez glavo šole

Učiteljica vpraša učenca koliko je visoka šola?

On ji odgovori dva metra.

Učiteljica vpraša zakaj ravno toliko?

Učenec reče, ker jo imam čez glavo.